Om Kinahallen

Drömmen blev verklighet
Planerna på en aktivitetshall väcktes när "fotbollsfolket" började trycka på om en bättre gräsplan och helst också tak över huvudet. När Lugnvik sa nej till en ombyggnad av sin islada till en fotbollshall, togs ett beslut inom S-UIF om att själva försöka få fram pengar till en aktivitetshall på Kinavallen.   

Efter ett omfattande och målinriktat arbete av projektledaren Birger Jonsson och hans medarbetare föll till slut alla bitar på plats och drömmen blev verklighet.

Ett nybildat aktiebolag, Kinahallen AB, äger och driver hallen. Bolaget har egen styrelse, egen budget och egen perso­nal. Aktiemajoriteten i bolaget innehas av S-UIF.

Bred finansiering
Ekonomiskt bidrag till hallen har kommit från flera håll. Det gäller framför allt Svenska Fotbollsförbundet/UEFA, Västernorrlands Idrottsförbund, Allmänna Arvsfonden och Kramfors kommun. Därutöver har lokala företag ställt upp på ett fantastiskt sätt liksom många engagerade medlemmar/aktiva, något som har bidragit till att hålla kostnaderna nere. Kommunens positiva uppbackning och det lokala engagemanget har varit avgörande för de externa bidragsgivarna.

De olika medfinansiärerna har varierande syften med sina insatser. Bidraget ur Idrottslyftet på 700.000 kr är t.ex. klockrent riktat till idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Allmänna Arvsfondens bidrag på 2 miljoner ska på samma sätt stimulera verksamhet för barn och ungdomar. Ett starkt krav finns på att göra hallen tillgänglig för målgrupper med funktionshinder men även för verksamhet som arbetar med integration av barn- och ungdomar med annan nationell bakgrund.

Kramfors kommuns bidrag på 2 miljoner är också det fokuserat mot barn och ungdomar men även för att stödja allmänhetens fysiska aktiviteter för en god hälsa. Som en bonus kommer även senioridrott att få tillgång till träningsmöjligheter i hallen. Det ligger i linje med Svenska Fotbollsförbundets/UEFA:s målsättning med programmet Hat Trick, som stödjer utvecklingen av konstgräs i föreningar på mindre orter för breddfotboll för alla åldrar.

Många användningsområden
Under vintersäsongen, fram till slutet av april, är det stort fokus på sommaridrotternas vinteraktiviteter i hallen. Inte minst gäller det fotbollslagens möjligheter att ytterligare höja sin konkurrenskraft. Intresset är stort även från andra föreningar i området att få hyra in sig i hallen.

Vår, sommar och höst är målsättningen att fylla hallen med andra spännande aktiviteter för alla åldrar. Det kan gälla allt från barn- och ungdomssatsningar till stora kommersiella evenemang med inriktning på besöksnäringen.

Barns och ungdomars idéer och önskemål kommer att kanaliseras fram till aktiviteter även inom områden som inte är av idrottskaraktär. Det kan till exempel gälla musikevenemang, amatörteaterprojekt och hobbyaktiviteter. Kreativiteten måste vara ledstjärnan i utvecklingen av hallens verksamhet.

För att bli en framgång måste hallprojektet byggas på samverkan i alla dess former; inom föreningslivet i Höga Kusten-området, inom näringslivet och mellan företag och ideella organisationer.

Hallfakta:

Längd: 68 m

Bredd: 40 m

Höjd: 6-11 m

Pris: 5,5 Mkr inkl. konstgräs, belysning, avfuktning och insatser för funktionshindrade.

Aktuella bokningar

Bokningsförfrågan gör du i formuläret längst ner.

Bokningsförfrågan
Aktivitet:
Från datum:
Från klockan:
 : 
Till datum:
Till klockan:
 : 
Förening Företag:
Namn: *
Adress:
Postnr:
Stad/Ort:
E-post: *
Telefon: *
Kontroll:
Ange tecknen
i fältet nedan